Wszelkie prawa do korzystania z zawartości dostępnej na interaktywnej prezentacji miasta Elbląg należą do Vene Studio
oraz do twórców opisanych przy zakładkach tematycznych.